T̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼?̼

24/06/2021 Dark Knight 0

C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ […]

T̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼.̼i̼ế̼p̼ d̼â̼.̼m̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼ b̼ị̼ 2̼0̼ b̼ạ̼n̼ t̼ù̼ h̼.̼i̼ế̼p̼ d̼.̼â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể̼ đ̼ế̼n̼ r̼.̼á̼c̼h̼ h̼ậ̼u̼ m̼ô̼n̼

21/06/2021 Dark Knight 0

N̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼.̼i̼ế̼.̼p̼ d̼.̼â̼.̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ n̼g̼o̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ị̼u̼ á̼n̼ t̼ù̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼á̼n̼g̼ h̼ọ̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ ”̼h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼”̼ g̼h̼ê̼ […]